آقا میخام برم سمت دماوند... از کدوم وَر برم؟

دماوند؟

آره تهش میخام برسم به انقلاب و آزادی

(گردن را اینور و آنور میکند. روغن ماشین بر سر و رویش پاشیده و با عرق قاطی شده سرازیر شده) ببین یه راه هست که باید از گاردریل رد بشی نمیتونی که نه

نه نمیتونم

خب چاره ای نیست چون راه دوم هم باید از گارد ریل رد بشه راهی که اومدی رو برگرد و از زیر پل رد شو اون وقت دوربرگردون برو سمت خیابون اتحاد اتحاد تو رو میرسونه همونجا که میخای باشی

پس اتحاد رو پیگیری کنم*

آره مواظب خودت باش

*گاهی اوقات از جملات خودم هم خنده ام میگیره. در شوش گفت بذار یه داستانی برات بگم پارسال یکی مثه تو رو همینجا لخت کردن ول کن برو لعنتی به حرف های این چرا باید گوش بدی باید از مسیر تندرو و ویژه از انقلاب رد شد و گذشت اما نرسیده به آزادی دیگه راه ما از اونا جدا میشه اونی که لخت کردن سوئیسی بوده با پیام صلح و دوستی اومده بود و من چقدر از این مردم بیزار شده ام دیگه به سایه ی خودمم شک دارم یه بار هم نزدیک همین آزادی گفت که از نوشته هات آدم به پوچی میرسه و من نمیدونم پوچی چیه و این مربوط بود به هیجده روز پیش.